Vigodis

Gottfrid Godis på nätet Snus på nätet Piratlandet Facebook

Chokladfakta

Hemmahamn
Tillbaka

 

''

 

 

 

Kakaobönan i siffror
Kakaobönan är en av de största och viktigaste handelsvarorna på världsmarknaden. 2004-05 uppgick världsproduktionen till 3,3 miljoner ton kakao. Västafrika är den allra största producenten med en avkastning på 2,3 miljoner ton, följt av Asien med 471 000 ton och Central- och Sydamerika med 281 000 ton. Den största enskilda kakaoproducenten är Elfenbenskusten, följt av Ghana och Indonesien.

1960 stod västafrika för 74% av världsproduktionen av kakao, 1990 hade andelen sjunkit till 54% och 2002 hade den stigit igen till nästan 70%. Produktionen har också ökat i Latinamerika och i vissa asiatiska länder.

Amsterdam, Holland, är den hamn som tar emot den största delen kakao i världen, ca 20% av världsproduktionen eller ca 600 000 ton årligen. Största delen av förädlingen av kakao sker i västeuropa, ca 37%. Malning och andra processer görs huvudsakligen i Tyskland och Holland. De största återförsäljarna av choklad är Mars, Nestlé, Hershey, Cadbury och Ferrero.

Världsmarknaden för chokladprodukter omsatte 73,2 miljarder dollar 2001, en ökning med 21% sedan 1996. Den europeiska marknaden är störst och svarar för 42% av all försäljning.

För mycket mer siffror och statistik rekommenderas ett besök på International Cocoa Organizations hemsida.

Beräknad världsproduktion av kakao 2008/2009 fördelad på de största producent-länderna
(1 000 kiloton)
 1. Elfenbenskusten 1421
 2. Ghana 747
 3. Indonesien 614
 4. Nigeria 219
 5. Kamerun 191
 6. Brasilien 166
 7. Ecuador 120
 8. Dominikanska republiken 53
 9. Malaysia 35

Chokladkonsumtion i kilo per person 2006

 
 1. Schweiz 10,05
 2. Storbritannien 9,97
 3. Tyskland 9,16
 4. Belgien 8,92
 5. Norge 8,76
 6. Österrike 7,25
 7. Irland 7,17
 8. Danmark 6,88
 9. Finland 6,61
 10. Sverige 6,46
 11. Australien 5,72
 12. USA 5,45
 13. Frankrike 4,53
 14. Italien 3,28
 15. Nederländerna 3,18
 16. Ungern 3,09
 17. Kanada 2,96
 18. Grekland 2,73
 19. Japan 1,86
 20. Spanien 1,62
 21. Portugal 1,13
 22. Brasilien 1,11
 23. Slovenien 1,09
 24. Polen 0,84
 25. Kina 0,12
Texten lånad från chokladsajten.se

 

L

info@kioskpiraten.se

 

Last Modified : 18-06-12 08:37

 

Copyright 2010
Kioskpiraten