Vigodis

Gottfrid Godis på nätet Snus på nätet Piratlandet Facebook

Från frö till dosa

Hemmahamn
Tillbaka

 

''

 

 

 

Källa: Swedish Match

från frö till dosa

Från frö till dosa

Allt börjar med ett tobaksfrö. Det är inledningen på den process som har förfinats under snart två hundra år. Swedish Match har förenat traditionell kunskap och de allra senaste vetenskapliga rönen för att kunna ta fram produkter som håller högsta möjliga kvalitet.

Svenskt snus tillverkas enligt GothiaTek®, Swedish Match egenutvecklade kvalitetsstandard.

Tobaksplantan

Tobaksplantan är en högväxt ört som får stora klibbiga blad och en vit till rosa eller gul blomma. Den har ett fröhus med tusentals små frön. Tre gram frön räcker till att odla en hektar eller ungefär en och en halv fotbollsplan och kan ge upp till tre ton tobak.

Det finns tusentals olika tobakssorter med en oändlig variation när det gäller färg, arom, smak, kropp, textur, nikotin- och sockerhalt. Men det är främst två huvudarter som tobaksprodukter tillverkas av: Nicotiana Tabacum och Nicotiana Rustica. Den största skillnaden är att Tabacum blir högre och har stora blad och blommor som skiftar från vitt till rosa medan Rustica har grövre och klibbigare blad och gula blommor. Tobaken är väldigt tålig och anpassar sig efter det klimat och den jordmån den växer i. Men den klarar inte kyla eller för mycket regn. Plantan blir i genomsnitt en till två meter och det tar två månader innan den vuxit klart. Varje planta får mellan tjugo och trettio blad.

Tobaksodlingen

Ett snusrecept kan innehålla upp till 22 olika tobakssorter. Var tobaken kommer ifrån kan variera från år till år, det beror på hur skördarna har utvecklats. Väder, vind och andra faktorer påverkar skördarnas kvalitet.

Att odla tobak är hantverk. Det tar lång tid att lära sig och yrket går ofta i arv från generation till generation. Över 130 länder runt om i världen odlar tobak. Swedish Match köper tobak till snus från länder som Argentina, Brasilien, Frankrike, Italien, Spanien, Pakistan, Indien, Filippinerna och Sydafrika.

Swedish Match har utvecklat en egen kvalitetsstandard, GothiaTek® , för att säkerställa att produkterna håller en hög GothiaTekkvalitet. Kvalitetsstandarden innehåller även riktlinjer för odlarna, där finns exempelvis anvisningar för hur stort avståndet ska vara mellan raderna med tobaksplantor och hur tobaksbladen ska hängas för att torka på rätt sätt. Swedish Match har också verkat för att öka kvalitetskontrollen på de fröer som används.

Från det att plantan sätts i marken till dess att tobaken skördas och torkas tas kontinuerligt stickprover. Proverna analyseras på plats eller skickas till Swedish Match laboratorium i Stockholm. Analyserna är till för att säkerställa tobakens kvalitet samt kontrollera att halterna av oönskade ämnen inte överstigerGothiaTek® gränsvärden. Det ska inte heller finnas några rester efter konstgödsling eller besprutning. När det är dags att köpa tobak har Swedish Match på så vis möjlighet att avstå från att inhandla skördar som inte uppfyller kraven enligtGothiaTek®.

Odling – steg för steg

Tobaksfröna är mycket små. Endast tre gram frön räcker till att odla en hektar eller ungefär en och en halv fotbollsplan och kan ge upp till tre ton tobak. Det motsvarar vikten av vad en normalstor minibuss väger.

För att inte rötterna ska växa ihop separeras fröerna innan sådden och blandas ut med vatten, sand eller aska. Sedan förkultiveras fröerna. Efter sex till åtta veckor har plantan blivit tio centimeter hög och det är dags för utplantering. Det sker ofta för hand men också med hjälp av särskilda maskiner. Ett viktigt moment i odlingen är den så kallade ”tjuvningen”, vilket innebär att tjuvskotten, som sitter där bladen går ut från plantan, plockas bort. Detta ska ske löpande eftersom skotten annars stjäl näring från plantan.

I genomsnitt blir tobaksplantan en till två meter hög och efter omkring två månader, när bladkanterna blivit gulbruna är det dags att skörda. Beroende på vad tobaken ska användas till skördas ett blad i taget eller hela plantan. När bladen är skördade fäst de på snören och träs på pinnar och hängs upp för torkning.

 

 Vad använder vi för tillsatser i snuset?

Vid beredning av snus är de huvudsakliga ingredienserna utöver mald tobak, vatten, salt (vanligt koksalt) och natriumkarbonat. Dessutom ingår aromämnen och även fuktbevarande ämnen.
 

Saltet tillsätts av två skäl, dels för sin smakeffekt, dels har det en konserverande verkan och bidrar till en förlängd hållbarhet hos snuset. Natriumkarbonat används för att ge snuset sin karakteristiska smak och arom och medför att snusets pH-värde blir svagt basiskt. Natriumkarbonatet omvandlas direkt vid tillsättningen till bikarbonat, som man alltså finner i det färdiga snuset.

Aromämnen består av naturliga eller syntetiska aromämnen som är godkända att använda i livsmedel. Aromämnena tillsätts i de flesta fall i form av alkohollösningar. Merparten av den tillsatta alkoholen avdunstar under tillverkningen och endast spårmängder blir kvar i snuset.

Fuktbevarande ämnen tillsätts för att förhindra uttorkning. Två sådana används i snustillverkningen, glycerol och propylenglykol. Båda har även en viss konserverande effekt då de sänker snusets s.k. vattenaktivitet och därmed försvårar för bakterier att växa i snuset.

E-nummer i våra produkter

I vårt snus använder vi livsmedelsgodkända tillsatser, så kallade E-nummer. Bokstaven "E" framför numret betyder att den Europeiska unionen har bedömt att det är tryggt att använda ifrågavarande tillsats i livsmedel.

Fuktighetsbevarande medel:*

E422 Glycerol

E1520 Propylenglykol

Surhetsreglerande medel:**

E500 Natriumkarbonat

E170 Kalciumkarbonat

*Fuktighetsbevarande medel:
Fuktighetsbevarande ämnen tillsätts för att förhindra uttorkning. Två sådana ämnen används i snustillverkningen, glycerol och propyleneglykol. Båda har även en viss konserverande effekt då de sänker snustes s.k. vattenaktivitet och därmed försvårar för bakterier att växa i snuset.

**Surhetsreglerande medel:
Natriumkarbonat används för att ge snuset sin karakteristiska smak och arom och medför att snusets pH-värde blir svagt basiskt eftersom det långsamt sönderdelas till koldioxid, vatten och basiska ämnen. Surhetsreglerande medel är vanligt förekommande i bland annat pepparkakor, tandkräm och yoghurt.

Tillverkning

Tillverkningen av Svenskt Snus enligt GothiaTek® sker i tre huvudsakliga steg, malning, beredning och packning.

Malning - Tobakens väg igenom kvarnen

Tobaken luckras upp, torkas och matas sedan in i en kvarn där den mals.

Den malda tobaken siktas i olika grader av kornighet och kallas för mjöl. Mjölet är antingen grov-, mellan- eller finmalet. Förinställda mängder skickas till en blandningssilo, där snusmjölet blandas. Färdigblandat snusmjöl forslas till en lagringssilo, varifrån mjöl automatiskt hämtas när snus ska tillverkas. Varje mjölsort förvaras i en separat silo.

Beredning - Hur blandas tobaken

Snuset tillverkas satsvis i slutna blandare och hela processen styrs av en processdator. Beredning av snus kan utföras dygnet runt, alla dagar i veckan.

Processen startar med att tobaksmjöl vägs upp i en våg och transporteras till blandaren. Vatten och salt tillsätts under omrörning. Därefter hettas tobaken upp i en process som kan liknas vid pastörisering. Processdatorn styr temperatur och omrörning enligt ett program. Denna del av processen kallas traditionellt för svettning, men kan snarare liknas vid en pastörisering. När varmhållningen är avslutad kyls snuset och övriga ingredienser tillsätts. Prover tas ut för kvalitetskontroll. Om alla mätvärden är godkända, är satsen klar att packas. 

Packning - Hur packas lössnus respektive portionssnus?

Packning av lössnus

Dosorna fylls i automatiska packmaskiner. De fyllda dosorna försluts med ett lock och vägs på en våg som reglerar mängden snus. Färdigpackade dosor förses sedan med en eller flera etiketter. Dosorna stuvas i så kallade stockar om tio dosor som plastas och packas i kartonger.

Packning av portionssnus

Packning av portionssnus kräver en mer komplicerad maskinutrustning. Portionerna mäts upp och förs in i en strumpa av cellulosafiber, varefter de förseglas och klipps isär. Färdiga portionsprillor fylls i en plastdosa varefter lock sätts på. Efter lockpåsättningen kontrollvägs och etiketteras dosorna. Därefter stuvas de i stockar som plastas och packas i kartonger. 
 

Kylförvaring - Snuset mognar i kylen

Allt färdigpackat snus förvaras i kylrum ett antal dagar innan det släpps ut i handeln. Kylförvaringen är viktig för att snuset ska mogna och erhålla sin karakteristiska arom och smak.

 Förpackningsmaterial
 

Lösdosorna tillverkar vi själva i fabriken, plastdosorna köper vi från underleverantör.

För lössnus används huvudsakligen paraffinbelagda pappdosor. Vid tillverkning av pappdosorna används papp av två olika kvaliteter, en för sargen och en för dosans botten. Locken är av polypropenplast. 
För portionssnus används plastdosor av polypropen. Portionssnuset är mer känsligt för uttorkning än lössnuset, främst beroende på att mängden snus är mindre i portionssnusdosan. Av hållbarhetsskäl används därför plastdosa.

 

Var kan jag läsa mer om hälsoaspekterna på snus?

 

L

info@kioskpiraten.se

 

Last Modified : 18-06-12 08:37

 

Copyright 2010
Kioskpiraten