Vigodis

Gottfrid Godis på nätet Snus på nätet Piratlandet Facebook

Haiti

Hemmahamn

 

''

 

 

 

Världens trevligaste kunder har fadderbarn i Haiti!

Kioskpiraten och våra kunder kunder har två fadderbarn i Haiti. En pojke som heter Kervens och en flicka som heter Falencia. Båda är födda 2006 och de bor med sina familjer i ett litet plåtskjul i Rigaud på Haitis södra kust.

Haiti är ett land som under de senaste åren gång på gång drabbats av katastrofer. Hoppets Stjärna har vid flera av dessa genomfört katastrof - insatser, för att bistå dem som drabbats. I dessa insatser strävar de efter att se de minsta och nå dem som ingen annan når.

En viktig del av detta arbete är att även förbättra barnens närmiljö. Hoppets Stjärna menar att för att förändra ett barns livssituation så räcker det inte med att bara hjälpa det individuella barnet, vi måste även utveckla hans eller hennes omgivning. Detta gör vi bland annat genom att borra brunnar, bygga dammar, utbilda föräldrar och ge stöd till inkomstbringande verksamheter för kvi
nnor

Vi stöjder Hoppets Stjärna

Visste du...

att 2009 gick nästan 90% av Hoppets Stjärnas insamlade medel till ändamålet

att mer än 30 000 barn varje dag får utbildning och omsorg genom Hoppets Stjärnas försorg

att Hoppets Stjärna har verksamhet i 18 länder

att Hoppets Stjärna samlade in ca 71 miljoner kronor år 2009

att Hoppets Stjärna arbetat för utsatta barn i världen i mer än 40 år!

 


 

 

L

info@kioskpiraten.se

 

Last Modified : 18-06-12 08:37

 

Copyright 2010
Kioskpiraten