Vigodis

Gottfrid Godis på nätet Snus på nätet Piratlandet Facebook

E-nyckeln

Hemmahamn
Tillbaka

 

''

 

 

 

Text från Livsmedelsverkets webbsida

Tillsatser ska godkännas
I livsmedel får bara tillsatser som är godkända    användas. För att en tillsats ska godkännas måste den vara nödvändig för livsmedlets hantering eller av värde för konsumenten. Alla tillsatser ska deklareras
Alla ingredienser - även tillsatser - ska deklareras på färdigförpackade livsmedel. Tillsatser ska alltid deklareras med ett funktionsnamn följt av antingen tillsatsens E-nummer eller vedertagna namn. Funktionsnamnet förklarar varför tillsatsen har använts i livsmedlet. Det finns ett fåtal undantag från dessa märkningsregler. Några tillsatser kan deklareras med enbart vedertaget namn, t ex ammoniumklorid.
Ett annat undantag är modifierad stärkelse, där E-nummer eller vedertaget namn inte krävs. Aromämnen kan deklareras med enbart ordet "aromämne". Broschyren "Nyckel till märkningen med E-nummer för livsmedelstillsatser" kan hämtas på apoteket eller beställas från Livsmedelsverkets förlag. Nyckeln är gratis.


Funktionsnamn
Antioxidationsmedel
Bakpulver
Drivgas
Emulgeringsmedel
Fuktighetsbevarande medel
Fyllnadsmedel
Färgämne
Förtjockningsmedel
Geleringsmedel
Klumpförebyggande medel
Konserveringsmedel
Konsistensmedel
Mjölbehandlingsmedel
Modifierad stärkelse
Skumdämpningsmedel
Smakförstärkare
Smältsalter (endast för smältost)
Stabiliseringsmedel
Surhetsreglerande medel
Syra
Sötningsmedel
Ytbehandlingsmedel
 

Färgämnen

E 100 Kurkumin (gult)
E 101 Riboflavin, riboflavin-5'-fosfat (gult)
E 102 Tartrazin (gult)
E 104 Kinolingult
E 110 Para-orange
E 120 Karmin (rött)
E 123 Amarant (rött)
E 124 Nykockin (rött)
E 127 Erytrosin (rött)
E 131 Patentblått V
E 132 Indigotin (blått)
E 133 Briljantblått FCF
E 140 Klorofyll, klorofylliner (grönt)
E 141 Klorofyll-kopparkomplex, klorofyllinkopparkomplex (blå-svart)
E 142 Grön S
E 150a-d Sockerkulör (brunt)
E 151 Briljantsvart BN
E 153 Vegetabiliskt kol (svart)
E 160a Karotener, betakaroten (gult-orange)
E 160b Annattoextrakt (gult-orange)
E 160c Paprikaextrakt (gult-orange)
E 160d Lycopen (gult)
E 160e Beta-apo-8'-karotenal (orange-rött)
E 160f Beta-apo-8'-karotensyraetylester (gult-orange)
E 161b Lutein (gult-orange)
E 161g Kantaxantin (rött)
E 162 Rödbetsrött
E 163 Antocyaner (rött-blått)
E 170 Kalciumkarbonat, kalciumvätekarbonat (vitt)
E 171 Titandioxid (vitt)
E 172 Järnoxider och järnhydroxider (gult, rödbrunt, svart)
E 173 Aluminium
E 174 Silver
E 175 Guld

 

Konserveringsmedel

E 200 Sorbinsyra
E 202 Kaliumsorbat
E 203 Kalciumsorbat
E 210 Bensoesyra
E 211 Natriumbensoat
E 212 Kaliumbensoat
E 213 Kalciumbensoat
E 214 p-Hydroxibensoesyraetylester
E 215 p-Hydroxibensoesyraetylesterns natriumsalt
E 216 p-Hydroxibensoesyrapropylester
E 217 p-Hydroxibensoesyrapropylesterns natriumsalt
E 218 p-Hydroxibensoesyrametylester
E 219 p-Hydroxibensoesyrametylesterns natriumsalt
E 220 Svaveldioxid
E 221 Natriumsulfit
E 222 Natriumvätesulfit
E 223 Natriumdisulfit
E 224 Kaliumdisulfit
E 226 Kalciumsulfit
E 227 Kalciumvätesulfit
E 228 Kaliumvätesulfit
E 230 Difenyl
E 231 Ortofenylfenol
E 232 Natriumortofenylfenol
E 234 Nisin
E 235 Natamycin
E 239 Hexametylentetramin
E 242 Dimetyldikarbonat
E 249 Kaliumnitrit
E 250 Natriumnitrit
E 251 Natriumnitrat
E 252 Kaliumnitrat
E 260 Ättiksyra
E 261 Kaliumacetat
E 262 Natriumacetat, natriumväteacetat
E 263 Kalciumacetat
E 270 Mjölksyra
E 280 Propionsyra
E 281 Natriumpropionat
E 282 Kalciumpropionat
E 283 Kaliumpropionat
E 284 Borsyra
E 285 Natriumtetraborat
E 290 Koldioxid
E 296 Äppelsyra
E 297 Fumarsyra


Antioxidationsmedel
E 300 Askorbinsyra
E 301 Natriumaskorbat
E 302 Kalciumaskorbat
E 304 Askorbylpalmitat, askorbylstearat
E 306 Tokoferolrika extrakt
E 307 Alfa-tokoferol
E 308 Gamma-tokoferol
E 309 Delta-tokoferol
E 310 Propylgallat
E 311 Oktylgallat
E 312 Dodecylgallat
E 315 Isoaskorbinsyra
E 316 Natriumisoaskorbat
E 320 Butylhydroxianisol (BHA)
E 321 Butylhydroxitoluen (BHT)
E 322 Lecitin
E 325 Natriumlaktat
E 326 Kaliumlaktat
E 327 Kalciumlaktat
E 330 Citronsyra
E 331 Natriumcitrater
E 332 Kaliumcitrater
E 333 Kalciumcitrater
E 334 L-Vinsyra
E 335 Natriumtartrater
E 336 Kaliumtartrater
E 337 Natriumkaliumtartrat
E 338 Fosforsyra
E 339 Natriumfosfater
E 340 Kaliumfosfater
E 341 Kalciumfosfater
E 350 Natriummalat, natriumvätemalat
E 351 Kaliummalat
E 352 Kalciummalat, kalciumvätemalat
E 353 Metavinsyra
E 354 Kalciumtartrat
E 355 Adipinsyra
E 356 Natriumadipat
E 357 Kaliumadipat
E 363 Bärnstensyra
E 380 Triammoniumcitrat
E 385 Kalciumdinatrium-EDTA


Sötningsmedel
E 420 Sorbitol, sorbitolsirap
E 421 Mannitol
E 950 Acesulfamkalium
E 951 Aspartam
E 952 Cyklaminsyra, cyklamater
E 953 Isomalt
E 954 Sackarin, sackarinater
E 957 Taumatin
E 959 Neohesperidindihydrochalcon
E 965 Maltitol, maltitolsirap
E 966 Laktitol
E 967 Xylitol


Övriga tillsatser
E
400 Alginsyra
E 401 Natriumalginat
E 402 Kaliumalginat
E 403 Ammoniumalginat
E 404 Kalciumalginat
E 405 Propylenglykolalginat
E 406 Agar
E 407 Karragenan
E 410 Fruktkärnmjöl
E 412 Guarkärnmjöl
E 413 Dragant
E 414 Gummi arabicum
E 415 Xantangummi
E 416 Karayagummi
E 417 Tarakärnmjöl
E 418 Gellangummi
E 422 Glycerol
E 431 Polyoxietylenstearat
E 432 Polyoxietylensorbitanmonolaurat
E 433 Polyoxietylensorbitanmonooleat
E 434 Polyoxietylensorbitanmonopalmitat
E 435 Polyoxietylensorbitanmonostearat
E 436 Polyoxietylensorbitantristearat
E 440 Pektin, amiderat pektin
E 442 Ammoniumfosfatider
E 444 Sackarosacetatisobutyrat
E 445 Glycerolestrar av trähartser
E 450 Natrium-, kalium- och kalciumdifosfater
E 451 Natrium- och kaliumtrifosfat
E 452 Natrium-, kalium- och kalciumpolyfosfat, natriumkalciumpolyfosfat
E 460 Mikrokristallinisk cellulosa, cellulosapulver
E 461 Metylcellulosa
E 463 Hydroxipropylcellulosa
E 464 Hydroxipropylmetylcellulosa
E 465 Metyletylcellulosa
E 466 Karboximetylcellulosa och dess natriumkarboximetylcellulosa
E 470a Natrium-, kalium- och kalciumsalter av fettsyror
E 470b Megnesiumsalt av fettsyror
E 471 Mono- och diglycerider av fettsyror
E 472a Mono- och diglyceriders ättiksyraestrar
E 472b Mono- och diglyceriders mjölksyraestrar
E 472c Mono- och diglyceriders citronsyraestrar
E 472d Mono- och diglyceriders vinsyraestrar
E 472e Mono- och diglyceriders diacetylvinsyrasyraestrar
E 472f Blandade ättik- och vinsyraestrar av mono- och diglycerider
E 473 Sackarosestrar av fettsyror
E 474 Sackarosestrar i blandning med mono- och diglycerider av fettsyror
E 475 Polyglycerolestrar av fettsyror
E 476 Polyglycerolpolyricinoleat
E 477 Propylenglykolestrar av fettsyror
E 479b Termiskt oxiderad sojaolja i reaktion med mono- och diglycerider av fettsyror
E 481 Natriumstearoyllaktylat
E 482 Kalciumstearoyllaktylat
E 483 Stearoyltartrat
E 491 Sorbitanmonostearat
E 492 Sorbitantristearat
E 493 Sorbitanmonolaurat
E 494 Sorbitanmonooleat
E 495 Sorbitanmonopalmitat
E 500 Natriumkarbonater
E 501 Kaliumkarbonater
E 503 Ammoniumkarbonater
E 504 Magnesiumkarbonater
E 507 Saltsyra
E 508 Kaliumklorid
E 509 Kalciumklorid
E 511 Magnesiumkarbonater
E 512 Tennklorid
E 513 Svavelsyra
E 514 Natriumsulfater
E 515 Kaliumsulfater
E 516 Kalciumsulfat
E 517 Ammoniumsulfat
E 520 Aluminiumsulfat
E 521 Aluminiumnatriumsulfat
E 522 Aluminiumkaliumsulfat
E 523 Aluminiumammoniumsulfat
E 524 Natriumhydroxid
E 525 Kaliumhydroxid
E 526 Kalciumhydroxid
E 527 Ammoniumhydroxid
E 528 Magnesiumhydroxid
E 629 Kalciumoxid
E 530 Magnesiumoxid
E 535 Natriumferrocyanid
E 536 Kaliumferrocyanid
E 538 Kalciumferrocyanid
E 541 Natriumaluminiumfosfat, surt
E 551 Kiseldioxid
E 552 Kalciumsilikat
E 553a Magnesiumsilikater
E 553b Talk
E 554 Natriumaluminiumsilikat
E 555 Kaliumaluminiumsilikat
E 556 Kalciumaluminiumsilikat
E 558 Bentonit
E 559 Aluminiumsilikat
E 570 Fettsyror
E 574 Glukonsyra
E 575 Glukonsyrans deltalakton
E 576 Natriumglukonat
E 577 Kaliumglukonat
E 578 Kalciumglukonat
E 579 Järnglukonat
E 585 Järnlaktat
E 620 Glutaminsyra
E 621 Mononatriumglutamat
E 622 Monokaliumglutamat
E 623 Kalciumdiglutamat
E 624 Monoammoniumglutamat
E 625 Magnesiumdiglutamat
E 626 Guanylsyra
E 627 Dinatriumguanylat
E 628 Dikaliumguanylat
E 629 Kalciumguanylat
E 630 Inosinsyra
E 631 Dinatriuminosinat
E 632 Dikaliuminosinat
E 633 Kalciuminosinat
E 634 Kalcium-5'-ribonukleotider
E 635 Dinatrium-5'-ribonukleotider
E 640 Glycin, natriumglycinat
E 900 Dimetylpolysiloxan
E 901 Bivax
E 902 Kandellilavax
E 903 Karnaubavax
E 904 Shellack
E 912 Montansyraestrar
E 914 Oxiderat polyetylenvax
E 927b Karbamid
E 938 Argon
E 939 Helium
E 941 Kväve
E 942 Dikväveoxid
E 948 Syre
E 999 Kvillajaextrakt
E 1105 Lysozym
E 1200 Polydextros
E 1201 Polyvinylpyrrolidon
E 1202 Polyvinylpolypyrrolidon
E 1404 Oxiderad stärkelse
E 1410 Monostärkelsefosfat
E 1412 Distärkelsefosfat
E 1413 Fosfaterat distärkelsefosfat
E 1414 Acetylerat distärkelsefosfat
E 1420 Stärkelseacetat
E 1422 Acetylerat sistärkelse
E 1440 Hydroxipropylstärkelse
E 1442 Hydroxipropyldistärkelsefosfat
E 1450 Natriumoktenylsuccinatstärkelse
E 1505 Trietylcitrat
E 1518 Glyceryltriacetat

 

L

info@kioskpiraten.se

 

Last Modified : 18-06-12 08:37

 

Copyright 2010
Kioskpiraten