Vigodis

Gottfrid Godis på nätet Snus på nätet Piratlandet Facebook

Snus

Hemmahamn
Snusets historia
Från frö till dosa

 

''

 

 

 

 

Snus är ett beroendeframkallande njutningsmedel, tillverkat av bland annat tobak som innehåller nikotin. Det ursprungliga snuset var torrt och användes som luktsnus (idag kallat snuff), och intogs genom att man sniffade upp det i näsan. Dagens våta snus består av en finmalen tobak som behandlats medkoksaltslösning och natriumkarbonat för att därefter antingen fermenteras eller pastöriseras i värmeprocesser. Efter detta behandlas snuset med aromer och smakenligt producentens önskemål. Vått snus som är avsett för oralt bruk är i det hänseendet inte helt olikt tuggtobak.

Snus som är ämnat för oralt bruk placeras under läppen där nikotinet tas upp av kroppen och transporteras via blodet. Många ser våtsnuset som ett hälsosammare alternativ till tobaksrökning vilket har lett till att vissa brukare har gått över från cigarettrökning till snusning. Snus används nästan enbart i Sverige, Norge och Danmark samt i Finland.

Snus lyder under livsmedelslagen.

Snus förvaras och säljs i så kallade snusdosor, som tidigare var av porslin, trä, näver, silver eller guld, men numera är gjorda av pressat papper, plast och ibland plåt. Plast är vanligast i snusdosor för portionssnus och pressat papper är vanligast för lössnus.

Det är ganska enkelt att tillverka sitt eget snus av tobak, vatten, salt och kaliumkarbonat. Då skatten för snus ökat kraftigt, har det vuxit upp en marknad med så kallade snussatser, där man köper ett paket med det som behövs för att göra eget snus, samtidigt som man då inte behöver betala tobaksskatten.

Lössnus

Lössnus är den klassiska formen av snus. Snuset ligger löst i snusdosor för försäljning, vanligtvis 40-50 gram per dosa, och pressas av användaren till portioner av önskad storlek.

Portionssnus

För att underlätta användningen av snus tillverkas även så kallad portionssnus, färdigförpackade snusportioner i små påsar av liknande material som tepåsar. Portionssnus säljs liksom lössnus i snusdosor, som normalt innehåller 20-25 portioner ā cirka 1 gram. En variant heter vit portion, som är snus med lägre fukthalt, förpackat i vita portionspåsar. Den lägre fukthalten gör att snuset har mindre benägenhet att rinna då det har applicerats i munnen, nikotinet fördelas också över en längre tid.

Användning

Det finns olika anledningar till varför personer använder snus. Vissa snusar som ett alternativ till tobak, av hälsoskäl eller praktiska skäl.

Statistik före 1915 är osäker då det fanns många tillverkare spridda över Sverige. Under 1919 såldes 7 000 ton snus i Sverige, vilket är en toppnotering, det var 1,2 kg per svensk. Snusförsäljningen gick ner när man började röka cigarr istället. I samband med andra världskriget ökade cigarettrökningen markant och inte förrän i slutet av 1960-talet, då larmrapporterna om rökningens skador blev allt fler, fick snus tillbaka sin popularitet. Dosorna hade nu blivit runda och fått plåtlock, resten var fortfarande i vaxad papp.

1998 återhämtade sig försäljningen och noterades till 5 350 ton, vilket motsvarar 0,6 kg per capita. Idag snusar en miljon svenskar och år 2000 förbrukades 6 200 ton varav 45 procent var portionssnus.

Snusförsäljningen i Sverige ökade efter att rökförbud på restauranger införts 1 juni 2005.

Nikotinhalt 

Nikotinhalten i portionssnus är från 4 mg nikotin per portion till 22 mg nikotin per portion, med 8 mg nikotin per portion som det vanligaste (alla de mest sålda portionssnussorterna som General, Ettan, Göteborgs Rapé, Grovsnus, Jakobssons snus med flera innehåller 8 mg nikotin per portion, vilket eftersom varje portion innehåller ett gram tobak innebär en nikotinhalt på 0,8 procent). Hur mycket av detta nikotin som upptas av kroppen beror på hur länge man har en portion inne, snusets pH-värde, vilket påverkas av mängden tillsatt natriumkarbonat, samt användarens fysiologi. Man brukar dock säga att endast 10-20 procent av nikotinet i snus når blodomloppet, vilket är cirka 0,8 - 1,6 mg nikotin från en vanlig portion med en nikotinhalt på 8 mg. En rökare och en snusare (som båda konsumerar en likvärdig mängd av produkterna) sägs ha en likvärdig nikotinmängd i blodet. Det som dock skiljer nikotinabsorbationen åt i cigaretter och i snus är att nikotinet från en cigarett toppar snabbt, och dalar till en lägre nivå efter en kort tid. Snus ger en långsammare upptrappning i nikotinabsorberingen, men håller också i sig längre.

Påverkan på hygienen

Långvarigt snusbruk misstänks ge permanent missfärgade tänder samt att tandköttet drar sig undan från tandhalsarna på den plats snuset appliceras. Det är dock inte bevisat att snusanvändande leder till tandlossning.

EU:s förbud mot snus

Huvudartikel: Tobaksdirektivet

Enligt Europeiska unionens tobaksdirektiv är alla tobaksprodukter ”för oralt bruk som inte avses att rökas eller tuggas" förbjudna. Detta innefattar snus. Sverige har som enda medlemsstat ett undantag från denna bestämmelse i enlighet med anslutningsfördraget 1994.

Myter om snus

Snus innehåller inte glas och har heller aldrig gjort det. Förr kunde det hända att saltkristaller utkristalliserade sig i snuset, vilket möjligen missuppfattades som glas. Enligt myten om glas i snus skulle anledningen till att använda glas i snuset ha varit att glaspartiklarna skulle göra rispor i slemhinnorna så att nikotinet togs upp bättre och därmed snabbare leda till ett beroende. Det fanns även ett rykte att de små spån av vax som lossnar från dosans botten skulle vara glasfiberstickor med samma effekt. Då snus innehåller ämnen som fräter på slemhinnorna är glasflisor inte nödvändigt. En annan myt angående snus är att om man skulle lägga prillan på höger sida av överläppen, så skulle vitala synnerver långsamt frätas sönder. Detta är inte sant.

Olika märken

Swedish Match är den största leverantören av snus i Sverige. En preliminär mätning av volymandel i antal sålda dosor de fyra första veckorna under år 2012, utförd av marknadsinstitutet Nielsen, visar på en andel av 78,8 procent för Swedish Match. BAT/Fiedler & Lundgrens försäljning i samma mätning uppgick till 10,7 procent, Imperial Tobaccos andel var 6,2 procent och Japan Tobacco låg på 2,1 procent. Enligt mätningen ökade den svenska snusmarknaden med 9,9 procent jämfört med motsvarande fyraveckorsperiod år 2011.

British American Tobacco köpte 2008 Fiedler & Lundgren, som dock fortfarande tillverkar sina egna märken.

Gotlandssnus AB och GN Tobacco Sweden AB är i dag de enda helt svenskägda snusbolagen.

Nedan listas snustillverkare.

British American Tobacco

Gotlandssnus AB

GN Tobacco Sweden AB

Fiedler & Lundgren

Japan Tobacco International

Philip Morris International

Skruf

Swedish Match

v2 Tobacco

Scandinavian Premium Tobacco

 

L

info@kioskpiraten.se

 

Last Modified : 18-06-12 08:37

 

Copyright 2010
Kioskpiraten